Εξοικονομώ κατ’ οίκον II

Επιδότηση έως 70% για ανακαίνιση ακινήτων – Το αργότερο έως τις αρχές Ιουνίου η προκήρυξη – Ποιες ανάγκες καλύπτονται στο νέο πρόγραμμα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον II», το οποίο θα ανακοινωθεί από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Περιβάλλοντος τέλος Ιουνίου ή -το αργότερο- αρχές Ιουλίου. Το πρόγραμμα, το οποίο έχουν στη διάθεσή τους και αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα «Ειδήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 292,18 εκατ. ευρώ, απευθύνεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που θέλουν να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους και προσφέρει επιδότηση επιτοκίου κατά 100% στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος συμπληρώσει το ποσό με τραπεζικό δάνειο.
Το ύψος της επιδότησης των δικαιούχων θα εξαρτάται από το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, καθώς το νέο «Εξοικονομώ» θα έχει 6 εισοδηματικά κριτήρια, με ανώτατο ποσοστό επιδότησης το 70% των επιλέξιμων δαπανών – χωρίς όμως το ποσό να ξεπερνά τα 25.000 ευρώ, δηλαδή 250 ευρώ ανά τετραγωνικό κατ’ ανώτερο.
Στην περίπτωση που το εισόδημα είναι οικογενειακό, η επιδότηση θα προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Το πρόγραμμα θα επιδοτεί όσους έχουν ατομικό εισόδημα άνω των 35.000 ευρώ και οικογενειακό από 45.000 ευρώ και πάνω. Τα ποσοστά επιδότησης θα κινούνται κλιμακωτά, με τα υψηλότερα να αντιστοιχούν στα χαμηλότερα εισοδήματα, είτε αυτά είναι ατομικά είτε οικογενειακά.
Στις επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών, καθώς και μεμονωμένα διαμερίσματα. Οποιος επιδιώξει να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να έχει την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα του ακινήτου ή την επικαρπία και να προκύπτει από τη φορολογική του δήλωση ότι είναι η κύρια ή η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (μη εξοχική). Για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να πραγματοποιήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση και να μπουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν πάρει πιστοποιητικό από ενεργειακούς επιθεωρητές
Το πρόγραμμα θα καλύπτει τόσο τη δαπάνη των επιθεωρήσεων και του συμβούλου έργου, όσο και τις δαπάνες των μελετών. Σημαντικό είναι, επίσης, ότι προ βλέπεται η κάλυψη -από το ποσό της επιδότησης- του κόστους εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας, όπως και του ΦΠΑ για ορισμένες εργασίες. Να σημειωθεί ότι όσοι εντάχθηκαν στο προηγούμενο «Εξοικονομώ» δεν μπορούν να υπαχθούν στο νέο.

Έξι κατηγορίες εισοδηματικών κριτηρίων

  1. Για όσους έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ και οικογενειακό έως 20.000 ευρώ, το ποσοστό της επιδότησης είναι 60%, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες για κάθε παιδί, με το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης να μην ξεπερνά το 70%
  2. Για ατομικό εισόδημα από 10.000 έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό από 20.000 έως 25.000 ευρώ η επιδότηση είναι 50%, η οποία προσαυξάνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες για κάθε προστατευόμενο μέλος. Το μέγιστο ποσοστό της επιδότησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 70%
  3. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει όσους έχουν ατομικό εισόδημα από 15.000 έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα από 25.000 έως 30.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 40%, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος, με το μέγιστο ποσοστό επιδότησης να μην υπερβαίνει το 70%
  4. Με ατομικό εισόδημα 20.000 έως 25.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα 30.000 έως 35.000 ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 35%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες για κάθε παιδί, με το ανώτατο ποσοστό να είναι στο 70%.
  5. Η πέμπτη κατηγορία αφορά όσους έχουν ατομικό εισόδημα από 25.000 έως 30.000 ευρώ και οικογενειακό από 35.000 έως 40.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης είναι 30%, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος, με το μέγιστο ποσοστό να μην ξεπερνά το 70%.
  6. Για ατομικό εισόδημα από 30.000 έως 35.000 ευρώ και οικογενειακό από 40.000 έως 45.000 ευρώ η επιδότηση είναι 25%, η οποία προσαυξάνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες για κάθε παιδί. Το μέγιστο ποσοστό της επιδότησης δεν πρέπει να ξεπερνά και σε αυτή την περίπτωση το 70%.

Ποιες ανάγκες καλύπτει

Στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να καλύψει το υπόλοιπο του ποσού που απαιτείται για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας του είτε με ίδια κεφάλαια είτε μέσω τραπεζικού συστήματος.
Ποιες δαπάνες καλύπτονται:

  • Η αντικατάσταση κουφωμάτων, εξαιρούμενων των «ανοιγμάτων» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).
  • Η τοποθέτση συστημάτων σκίασης, όπως παντζούρια και ρολά.
  • Η τοποθέτηση θερμομόνωσης εντός του κτηρίου, χωρίς να καλύπτονται οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα, καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα κ.λπ.). Για να καλυφθούν οι εν λόγω δαπάνες -π.χ. λέβητας με ανεπανόρθωτες φθορές- πρέπει να πιστοποιήσει ο ενεργειακός επιθεωρητής ότι πληρούνται τα κριτήρια ως προς την ανάλυση και εκπομπή καυσαερίων.
  • Η αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού (ηλιακά συστήματα).

Πηγή: voria.gr