Ιστορικό Δημιουργίας της Εταιρίας

Η τεχνική εταιρεία ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε ιδρύθηκε στη Λάρισα τον Ιούλιο του 1999 και τον Ιανουάριο του 2004 απορρόφησε με σύμβαση συγχώνευσης την ομόρρυθμη ΑΝΤΑΙΟΣ Ο.Ε.

Η ΑΝΤΑΙΟΣ Ο.Ε. λειτουργούσε με την μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας από τον Ιανουάριο του 1990 έχοντας ακριβώς την ίδια μετοχική σύνθεση.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται επί της οδού Αγ. Νικολάου 8 στη Λάρισα σε ιδιόκτητα Γραφεία Εμβαδού 345 m2.

Δείτε τα Έργα μας

Σκοπός Της Εταιρείας

Οι Κύριες Δραστηριότητες Της ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΥΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Είναι:

Ο Μύθος

Γιος του θεού των θαλασσών, Ποσειδώνα και της Γης, ήταν, όπως λέει η μυθολογία, ηγεμόνας της Λιβύης. Γίγαντας στο ανάστημα, είχε τεράστια δύναμη που την αποχτούσε, όταν τα πόδια του άγγιζαν το χώμα της μητέρας του Γης.

Ο Ανταίος υποχρέωνε κάθε ξένο, που ερχόταν στη χώρα του από τη θάλασσα να παλεύει μαζί του και, όπως είναι φυσικό, όλους τους νικούσε. Έτσι, προκάλεσε σε αγώνα και τον Ηρακλή, όταν κάποτε έφθασε στη χώρα του. Ο πανέξυπνος, όμως, ημίθεος Ηρακλης αντιλαμβάνεται από που ο γίγαντας αντλούσε την υπερφυσική του δύναμη, τον άρπαξε από τη μέση και τον ανασήκωσε, ώστε τα πόδια του να μην αγγίζουν τη γη και έτσι με ευκολία τον εξόντωσε.

Η αλληγορία αυτού του μύθου, που μας τον αναφέρει ο αρχαίος Αθηναίος γραμματικός Απολλόδωρος σ’ ένα από τα έργα του είναι πολύ ωραία. Δείχνει πόσο ισχυρός και ακατανίκητος είναι κανείς, όταν πατά το χώμα της πατρίδας του, όπου και οι πέτρες ακόμη τον ξέρουν και πόσο ανίσχυρος γίνεται στα ξένα.

Και κοιτάζοντας ακόμα πιο βαθιά, δείχνει πως ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσγειωμένος στο περιβάλλον του, να γνωρίζει καλά τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του περιβάλλοντός του και με βάση αυτές να ενεργεί, οπότε έχει οπωσδήποτε επιτυχία στους σκοπούς του και γίνεται ασυναγώνιστος.

Μετοχική Σύνθεση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Κοσμάς Πανταζόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Πολιτικός Μηχανικός

Κωνσταντίνος Βλάχος

Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Δ.Σ.

Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος

Μέτοχος

Πολιτικός Μηχανικός

Επιστημονικό Δυναμικό

Αποκλειστικής Απασχόλησης

Ευαγγελία Αλεξά

Διοικητικός Υπάλληλος

Γραμματειακή Υποστήριξη

Ηλίας Καλόγηρος

Πολιτικός Μηχανικός

Εργοταξιακή οργάνωση και παρακολούθηση Δημοσίων Έργων.

Δήμητρα Βασιλείου

Τεχν. Πολ. Μηχανικό ΤΕΙ Λάρισας

Οργάνωση και παρακολούθηση Δημοσίων έργων.

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Σωτήρης Λάνταβος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Νικόλαος Μανώλης

Οικονομολόγος

Αντώνης Πέτσας

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος

Μηχανικός Περιβάλλοντος

Αγνή Πανταζοπούλου

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Λυδία Πανταζοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός

Δραστηριότητα Της Εταιρείας