Δυόροφη Οικοδομή

Με ισόγειο κατάστημα και υπόγειο στην συμβολή των οδών Χίου και Σαρίμβεη. Συνολικό εμβαδόν διαμερισμάτων 152,17 m2 και Εμβαδόν καταστήματος 165.17 m2. Έτος κατασκευής 2007.