Δυόροφη Οικοδομή

Με ισόγειο κατάστημα και υπόγειο επί της οδού Σαρίμβεη. Συνολικό εμβαδόν διαμερισμάτων 293,15 m2 και εμβαδόν καταστήματος 180,72 m2. Έτος κατασκευής 2007.