Εξαόροφη Οικοδομή

Διαμερισμάτων και γραφείων με pilotis και υπόγειο στην Αγ.Νικολάου 8. Συνολικό εμβαδόν διαμερισμάτων 345,30 m2 και εμβαδόν γραφείων 230,02 m2. Έτος κατασκευής 2003.