Εξαόροφη Οικοδομή

Με ισόγειο κατάστημα επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 85. Συνολικό εμβαδόν διαμερισμάτων 671,30 m2 και εμβαδόν καταστήμτοσ 128,05 m2.