Εξαόροφη οικοδομή

Διαμερισμάτων επί της οδού Κολοκοτρώνη. Συνολικό εμβαδόν διαμερισμάτων 1062,35 m2.