Εξαόροφη οικοδομή

Με ισόγειο κατάστημα, pilotis και υπόγειο επί της οδού Μανδηλαρά. Συνολικό εμβαδόν διαμερισμάτων 600,5 m2 και εμβαδόν ισόγειου καταστήματος 54,03 m2.