Επταόροφη οικοδομή

Επί της οδού Τζαβέλα 19-21 η οποία περιλαμβάνει διαμερίσματα με συνολικό εμβαδόν 2052,96 m2. Έτος κατασκευής 1999.