Επταόροφη οικοδομή

Διαμερισμάτων συνολικού εμβαδού 1529 m2 με κατάστημα εμβαδού 97,32 m2 στην συμβολή των οδών Αγιάς & 40 Μαρτύρων με Κατάστημα