Πενταόροφη οικοδομή

Επί της οδού Γλυκοφρύδι η οποία περιλαμβάνει διαμερίσματα συνολικού εμβαδού 1136,62 m2 και καταστήματα συνολικού εμβαδού 269,46 m2. Έτος κατασκευής 1997.