Πενταόροφη Οικοδομή

Διαμερισμάτων με pilotis επί της οδού Βλάστης.