Τετραόροφη Οικοδομή

Με pilotis επί της οδού Κλ.Πατέρα