Τριόροφη Οικοδομή

Με ισόγειο κατάστημα στην Βόλου.