Το έργο

Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτήριο του μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων.
Συνολικός πρϋπολογισμός: 1413,000 €.
Ανάδοχος: ΑΝΤΑΙΟΣ Α.Ε.