Κ/Ξ ολοκλήρωσης ανοικτού κολυμβητηρίου Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας Λάρισας.