Η εταιρεία

Σε κοινοπρακτικο σχήμα (ΕΚΤΩΡ Α.Ε. – Κ.Κ.Β.Ε. Α.Τ.Ε.Ε – ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.) έχει αναλάβει την ανέγερση του 15ου Γυμνασίου & Λυκείου Λάρισας, η κατασκευή του οποίου έχει ολοκληρωθεί. Ετος κατασκευής 2012.