Το έργο

5ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας. Έτος κατασκευή 2007.