Το έργο

Αφόρα την αναδιαμόρφωση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου 80 Σχολικών κτιρίων του Δήμου Λαρισαίων προκειμένου να εκδοθεί άδεια χρήσης φυσικού αερίου η οποία είναι μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας των σχολείων. Οι εργασίες αυτές είναι:

  1. Στεγανοποίηση των μεταλλικών ερμαρίων των ηλεκτροβαλβίδων και των μετρητών, ώστε να μην εισέρχεται νερό, απόξεση και βάψιμο των φλαντζών τους σε 45 σχολικά κτίρια.
  2. Τοποθέτηση μεταλλικών κιβωτίων σε 15 σχολεία για την προστασία των ηλεκτροβαλβίδων διακοπής αερίου.
  3. Κλείσιμο κάθε οπής λεβητοστασίου 38 σχολείων, προς γειτονικούς εσωτερικούς χώρους, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα διαφυγής αερίου σε περίπτωση διαρροής εντός του λεβητοστασίου.