Το έργο

Αφορά την επισκευή του α’ και β’ ορόφου στο κτίριο του ιδρύματος Καρανίκα, που βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου και Ίωνος Δραγούμη, στο κέντρο της Λάρισας. Στον α’ και β’ όροφο του ιδρύματος Καρανίκα πρόκειται να εγκατασταθούν υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων, καθώς ο χώρος στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του προσωπικού, μετά τη συγχώνευση των Δήμων και άλλων Υπηρεσιών. Το υπάρχον κτίριο είναι πενταόροφο, κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομές. Οι επισκευές θα γίνουν στον α’ όροφο με επιφάνεια 463,41 μ2 και στον β’ όροφο με επιφάνεια 463,41 μ2 , ήτοι συνολική επιφάνεια 926,82 μ2.