Το έργο

Κτίριο Περιφέρειας Θεσσαλίας & Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Ν. Λάρισας συνολικού εμβαδού 4500 m2 γραφείων σε τρείς (3) ορόφους και 1500 m2 υπόγειοι χώροι στάθμευσης και αποθηκών.
Έτος Κατασκευής : 2015
Ανάδοχος: Κοινοπραξία ΑΝΤΑΙΟΣ Κατ. Α.Ε. – ΕΚΤΩΡ Τεχνική Α.Ε.