Το έργο

Διθέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο για το 1ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης Δήμου Αγρινίου πρώην Δήμου Νεάπολης Νομού Αιτωλοκαρνανίας με τη μέθοδο της προκατασκευής.