Δυάρι Ά ορόφου

Εμβαδού 46,65m².
Όλα τα διαμερίσματα έχουν παροχή στην πυλωτή για φόρτιση αυτοκίνητου.
Ανάδοχος: ΑΝΤΑΙΟΣ Α.Ε.