Τεσσάρι ΄Β ορόφου

Εμβαδού 114,70m² με υπόγεια αποθήκη και ισόγειο πάρκινγκ.
Όλα τα διαμερίσματα έχουν παροχή στην πυλωτή για φόρτιση αυτοκίνητου.
Ανάδοχος: ΑΝΤΑΙΟΣ Α.Ε.