Αισθητική και Λειτουργική Ανάπλαση

περιβάλλοντα χώρου Καρπενησίου Α΄Γυμνασίου-Λυκείου-Βασιλικής Βιβλιοθήκης

Το έργο

Αισθητική και Λειτουργική Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Καρπενησίου Α΄Γυμνασίου-Λυκείου-Βασιλικής Βιβλιοθήκης.
Ανάδοχος: ΑΝΤΑΙΟΣ Α.Ε.