Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου

Το έργο

Ανέγερση 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου

Πρϋπολογισμός: 5,160,000 €.

Ανάδοχος: ΑΝΤΑΙΟΣ Α.Ε.