Αποκατάσταση Κτιριακών Υποδομών για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς

Το έργο

Αποκατάσταση Κτιριακών Υποδομών για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς
Συνολικός πρϋπολογισμός: 250,000 €.
Ανάδοχος: ΑΝΤΑΙΟΣ Α.Ε.