Κατασκευή Χώρων Κέντρου Διημέρευσης – Ημερησίας Φροντίδας Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες Και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων Με Νοητική Στέρηση Στον Δήμο Εορδαίας.

Το έργο

Κατασκευή Χώρων Κέντρου Διημέρευσης – Ημερησίας Φροντίδας Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες Και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων Με Νοητική Στέρηση Στον Δήμο Εορδαίας.
Συνολικός πρϋπολογισμός: 3,200,000 €.
Ανάδοχος: ΑΝΤΑΙΟΣ Α.Ε.