Υπεργολαβία έργου “Προσκήνιο Πολιτισμός-Υποδομές”

Θέατρο ΟΥΗΛ Λάρισας

Το έργο

Υπεργολαβία έργου “Προσκήνιο Πολιτισμός-Υποδομές” Θέατρο ΟΥΗΛ Λάρισας

Συνολικός πρϋπολογισμός: 3.574.184,59 €.
Ανάδοχος: ΑΝΤΑΙΟΣ Α.Ε.