30ο Δημοτικό σχολείο

Λάρισας

Το έργο

30ο Δημοτικο σχολείο Λάρισας.