Ολοκλήρωση αντικατάστασης καταθλιπτικού αγωγού

2Φ400 με χαλύβδινο Φ600 στα Τρίκαλα

Το έργο

Αφορά στην ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δίδυμου καταθλιπτικού Φ400 (από την είσοδο στον λόφο του προφ. Ηλία μέχρι την είσοδό του στην δεξαμενή της Ντάπιας) για την τροφοδοσία της κεντρικής δεξαμενής νερού των Τρικάλων. Η αντικατάσταση αυτή έγινε με χαλυβδοσωλήνες διατομής Φ600 χλστ.
Το έργο ολοκληρώθηκε στις 24/5/2017.

Client:

Ημερομηνία Κατασκευής:

Προϋπολογισμός Έργου :