Ανοιχτό Δημοτικό Κολυμβητήριο

Λάρισας

Το έργο

Ανοιχτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Λάρισας