Εξαόροφη οικοδομή

Στην Οδό Γούναρη

Εξαόροφη οικοδομή

Με pilotis και υπόγειο.
Όλα τα διαμερίσματα έχουν παροχή στην πυλωτή για φόρτιση αυτοκίνητου.
Ανάδοχος: ΑΝΤΑΙΟΣ Α.Ε.