Εξαόροφη οικοδομή

στην οδό Στρατηγού Φράγκου 16

Εξαόροφη οικοδομή

Στη Στρατηγού Φράγκου 16