Εξαόροφη Οικοδομή

επί των οδών Λαγού & Βλάστης

Εξαόροφη Οικοδομή

Με pilotis στην Λαγού & Βλάστης