Κεντρική πλατεία Φερών

Το έργο

Κεντρική πλατεία Φερών