Κτίριο Συσκευαστηρίου – Ψυγειοθαλάμων

Αγροτικών Προϊόντων

Κτίριο

Συσκευαστηρίου – Ψυγειοθαλάμων Αγροτικών Προϊόντων ιδιοκτησίας ΑΡΤΙΟΝ Ο.Ε. στο Γερακάρι Λάρισας συνολικού εμβαδού 1318m2. Έτος Κατασκευής 2014.