Διθέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο

για το 1ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης Δήμου Αγρινίου πρώην Δήμου Νεάπολης Νομού Αιτωλοκαρνανίας με τη μέθοδο της προκατασκευής

Το έργο

Διθέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο για το 1ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης Δήμου Αγρινίου πρώην Δήμου Νεάπολης Νομού Αιτωλοκαρνανίας με τη μέθοδο της προκατασκευής.