Κατασκευή 23ου Νηπιαγωγείου

Τρικάλων

Το έργο

Κατασκευή 23ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων.