Προσθήκη Κατ’ Επέκταση Βιομηχανικού Κτιρίου

MULTY FOAM ΑΒΕΕ

Το έργο

Αφορά την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρίας MULTY FOAM ΑΒΕΕ, βιομηχανική εταιρία πλαστικών στη Βι.Πε. Λάρισας και συγκεκριμένα προσθήκη και επέκταση στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις μεταλλικού κτιρίου 1230μ2.