Προσθήκη Κτιρίου

Συσκευαστηρίου - Ψυγειοθαλάμων Αγροτικών Προϊόντων

Το έργο

Αφορά την προσθήκη νέου συσκευαστηρίου και ψυγειοθαλάμων αγροτικών προϊόντων στο Γερακάρι Λάρισας εμβαδού 1877,39μ2. 
Κύριος του Έργου: Νασιακόπουλος Α.Ε. – ΑΡΤΙΟΝ Α.Ε.
Συνολικός πρϋπολογισμός: 436,000 €.