Τετραόροφη οικοδομή

επί των οδών Θέτιδος & Τζαβέλα

Τετραόροφη Οικοδομή

Διαμερισμάτων με pilotis στην συμβολή των οδών Θέτιδος και Τζαβέλα.