Τετραόροφη Οικοδομή

στην οδό Κλ.Πατέρα

Τετραόροφη Οικοδομή

Με pilotis επί της οδού Κλ.Πατέρα