Τριόροφη οικοδομή

επί των οδών Θέτιδος και Αριστείδου

Τριόροφη οικοδομή

Διαμερισμάτων με ισόγεια καταστήματα, pilotis και υπόγειο στην συμβολή των οδών Θέτιδος & Αριστείδου. Εμβαδόν διαμερισμάτων 673,83 m2 και εμβαδόν καταστημάτων 101,14 m2.