Τριόροφη Οικοδομή

στην οδό Βόλου

Τριόροφη Οικοδομή

Με ισόγειο κατάστημα στην Βόλου.