Υπόγεια Parkings Προς Πώληση

επί των οδών Λαγού και Αγνώστου Στρατιώτη

Προς Πώληση

Πέντε (5) υπόγειες θέσεις στάθμευσης.