Δυόροφη οικοδομή

Στην συμβολή των οδών Δαβάκη & Κατσίγρα η οποία περιλαμβάνει ισόγεια καταστήματα, διαμερίσματα, γραφεία και υπόγειο. Εμβαδόν διαμερισμάτων 36,97 m2. Εμβαδόν γραφείων 91,15 m2. Εμβαδόν καταστημάτων 114,49 m2. Έτος κατασκευής 2002.