Τετραόροφη Οικοδομή

Με pilotis και υπόγειο. Εμβαδόν διαμερισμάτων 1062,35 m2.